pascal-logo1.jpg

Föreningen Pascal Sverige Detta vill vi Aktuellt Länkar  Facebook Bli medlem Kontakt Sponsorer

Vad vill föreningen Pascal?

Föreningens uppgift är att vara en plattform där idéer, kunskap och erfarenhet möts,

diskuteras och generöst utvecklas i ett kollektivt samspel.

Föreningen är  öppen för anslutning av enskilda personer, familjer, grupper, skolor och juridiska personer och ambitionen är att skapa ett forum som kan företräda barn, ungdomar och vuxna med alla olika slags funktionsnedsättningar.

Exempel på vad föreningen vill verka för:

Nätverk

En grund i föreningens verksamhet kommer alltid att bestå av att erbjuda möjlighet till kontakt med pedagoger, funktionshindrade, föräldrar, experter mfl inom området. Vi kommer under året fortsätta att administrera ett nätverk via webben. Detta görs för närvarande via www.smok.se. Under året kan vi möjligen öppna en egen webbplats med dessa funktioner. Föreningen Pascal har en mötesplats på ”Facebook”.

Arrangörskap

Vi avser att under året samverkan med flera andra organisationer kring läger och festivaler. Föreningen Annorlunda i Skåne och Lunds kommun/Lund Universitet/SMoK är två exempel.

Utbildningar och kurser

Vi avser att under året fortsätta sprida information om kurser och utbildningar inom området. Föreningen kommer även att arbeta med etablerandet av nya utbildningar inom några högskolor. Kontakt finns för närvarande med några högskolor/universitet som är intresserade av samverkan.

 

Copyright 2010 Föreningen Pascal